Försäljningsvillkor

Fraktpriser Snabba Leveranser

Vi sänder varorna oftast samma dag till självkostnadspris med Posten eller Schenker, önskar kunden kan vi även sända express.

Betalningsvillkor

Alla varor säljs mot postförskott eller efterkrav (Varan betalas vid leveransen). Vi tar ut en handpenning för varor som måste specialbeställas – måttbeställas .

Priser

Priserna på denna hemsida gäller tillsvidare Moms (25%) är inräknade i alla priser , om moms eller andra avgifterändras, justeras våra priser därefter.

Garantier

Under förutsättning att köparen följer monterings och skötselanvisningarna eller konsulterar oss vid problem, så har alla våra produkter 2 års garanti, poolstommar 5 – 15 års garanti beroende av poolmodell.
Varan skall ha brukats normalt till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparera eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val.

Så vitt inte annat överenskommet svarar köparen för fraktkostnader till leverantören demontage av den defekta detaljen och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet garantin omfattar inte normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar o dyl.

I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador , följd skador eller förluster för köparen.

Returer

Returer måste ske senast 14 dagar efter leveransdatum. Retur utan medgivande från oss godkännes ej.Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25%. Om Du vill returnera till oss, så får du som kund bekosta returfrakten. Om vi har levererat fel vara så betalar vi returfrakten, men kontakta oss innan retur sker. Varor som returneras till oss mot postförskott eller efterkrav utlöses ej. Om Du inte löser ut varorna Du beställt från oss, så kommer vi att debitera Dig tur och returfrakt + 15 % av varuvärdet i hanteringskostnader. Specialbeställda eller inte lagerförda liners debiteras till fullkostnad.

Ej utlösta varor

Vi debiterar fraktkostnader för beställda varor som inte är utlösta och returneras till oss om ingen annat överenskommelse avtalats.

Reklamation

Om ni får en vara som är trasig vid leveransen måste ni omgående och senast efter 3 dagar ta kontakt med oss.

Force Majeure

Arbets konflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc, eller omständigheter av vad slag de månde vara , utan vår kontroll som inverkar på våra priser och leveransfullgörande , berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

Uppsättning och montering

Där ej annat angivits ingår inte uppsättning eller montering.

Delleverans

Delleverans är tillåten om köparen skriftligt icke meddelat annat

Förbehåll

Utan föregående meddelande förbehåller vi oss rätten att ändra i konstruktioner, dimensioner och beteckningar i prislistan katalogen och på webbsida.